فراخوان روانشناس|متخصص مجرب روان‌شناسی و مشاوره در حوزه‌ی مداخله در بحران برای حادثه پلاسکو

فراخوان مشارکت متخصصان مجرب روان‌شناسی و مشاوره در حوزه‌ی مداخله در بحران توسط انجمن روان‌شناسی ایران منتشر شد. ■مهلت: بهمن ۱۳۹۵ ■ «انجمن روان‌شناسی ایران» ضمن ابراز تأثر و تأسف بابت حادثه‌ی آتش‌سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو در تهران که موجب مصدوم شدن و آسیب دیدن (و جان باختن احتمالی) تعدادی از هموطنان و آتش‌نشانان […]