فراخوان دوره آموزش تخصصی «دیوار نگاری»

فراخوان دوره آموزش تخصصی «دیوار نگاری»

فراخوان دوره آموزش تخصصی «دیوار نگاری» دانشگاه علم و فرهنگ منتشر شد. مهلت ثبت نام: ۲۰تیر ماه شروع دوره:۵ مرداد مکان:انقلاب،بلوار کشاورز،خیابان وصال شیرازی،کوچه فردانش ،پلاک ۸ مدرس:هادی برهانی ≡ در دوره ی آموزش تخصصی دیوار نگاری موارد زیر آموزش داده می شود: تکنیک های مختلف دیوار نگاری مراحل مختلف دیوارنگاری از طراحی تا اجرا […]