فراخوان جایزه جهانی سکونتگاه ۲۰۲۰

World Habitat Awards 2020

فراخوان جایزه جهانی سکونتگاه ۲۰۲۰ منتشر شد. مهلت: ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ■ مرکز World Habitat با همکاری سازمان ملل متحد، به دنبال بهترین راه حل های مسکن در جهان از طریق مسابقه جهانی سالانه زیستگاه است. این رویداد بر روی طراحی مسکن مقرون به صرفه و مناسب متمرکز شده که در حال انجام هستند یا […]