گشایش اولین هفته از سالانه دی ماه گالری احسان «یک دریک»

≡ گشایش اولین هفته از سالانه دی ماه گالری احسان «یک دریک» ≡ ■ گشایش: ۸ دی ۱۳۹۶ ■   ■ شرکت کنندگان هفته نخست: .آرزو زند .ترانه ابراهیمی .ستاره عبدل پناه .راحله خزایی .لیلا غفاری پگاه محمدی .کیوان روشن بین .ملیحه غفاری .نفیسه مهاجرپور .آیسا مهرعلی پور .ناهید ذبیحی ساجده شمشادیان .لعیا صادقی محسن […]