فراخوان بورسیه تحصیلی سال اول کارشناسی و کارشناسی ارشد DAP فرانسه ۲۰۱۹-۲۰۲۰

فراخوان بورسیه تحصیلی سال اول تمامی رشته ها در دانشگاه و پذیرش کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری در مدارس معماری فرانسه با نام DAP منتشر شد. مهلت: ۲۴ آبان تا ۲ بهمن ۱۳۹۷ پذیرش سال جدید تحصیلی به صورت زیر انجام میپذیرد: ثبت پرونده آنلاین توسط داوطلب و آپلود مدارک بر روی اپلیکیشن  Etudes en France […]