فراخوان دومین جشنوارۀ ملّی شعر کوتاهِ «آن»

فراخوان دومین جشنوارۀ ملّی شعر کوتاهِ «آن» منتشر شد.

■ مهلت: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
.
≡ بخش‌های جشنواره
■ شعر کوتاه سنّتی
● رباعی
● دوبیتی
■ شعر کوتاه نو
● نیمایی (حداکثر ۱۰ سطر)
● آزاد (حداکثر ۱۰ سطر)
.
≡ چند نکته
■ شرکت‌کننده در هرکدام از رشته‌ها الزاماً باید ۱۰ اثر بفرستد.
■ موضوع جشنوارۀ «آن» آزاد است.
■ صرفاً آثار سروده‌شده با زبان فارسی معیار پذیرفته می‌شود.
■ آثار باید حروف‌چین‌شده و در قالب فایل Word فرستاده شود.
■ آثار نباید در جشنوارۀ دیگری برگزیده شده باشد.
.
≡ جوایز و هدایا
■ برگزیدۀ اول در هر بخش: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و ۵۰میلیون ریال
■ برگزیدۀ دوم در هر بخش: لوح تقدیر و ۴۰میلیون ریال
■ برگزیدۀ سوم در هر بخش: لوح تقدیر و ۳۰میلیون ریال
■ سه شایستۀ تقدیر در هر بخش: لوح تقدیر و ۱۰میلیون ریال هدیۀ نقدی
.
≡ تقویم جشنواره
■ معرفی راه‌یافتگان به مرحلۀ نهایی: فروردین ۱۴۰۱
■ برگزاری آیین اختتامیه: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
.
■ نشانی صفحۀ جشنواره:
● sarcheshmeh.nicico.com/aan
■ تلگرام:
● T.me/aan_award
■ اینستاگرام:
● Instagram.com/aan.award
■ تلفن:
● ۰۳۴-۳۴۲۵۶۶۸۵
■ نشانی دبیرخانۀ جشنواره:
● رفسنجان، میدان شهید زینلی، خیابان شهید نخعی، کوچۀ یک، فرهنگ‌سرای مس.