جستجو

فراخوان نمایشگاه «شهر، کم توانان و حق شهروندی»

فراخوان نمایشگاه «شهر، کم توانان و حق شهروندی» منتشر شد. مهلت: هنرمندان محترم از ۱۵ تا ۱۸ اردیبهشت فرصت دارند آثار خودشان را برای مرحله اول ارسال کنند. نمایشگاه از تاریخ ۱۷ تا ۳۱ خرداد در نگارخانه ماه مهر برگزار می شود. ≡ شرایط شرکت در نمایشگاه: سبک و تکنیک آثار آزاد است. محدودیتی در […]