فراخوان جشنواره هنرهای تجسمی و خوشنویسی نماز

فراخوان جشنواره هنرهای تجسمی و خوشنویسی نماز

■ مهلت: ۳۰ دی ۱۳۹۹
■ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با هدف ایجاد زمینه مناسب برای رقابتی سازنده و به کارگیری ابزارهای هنری در ارائه و تولید موضوعات دینی و نگاهی هنرمندانه به تجلی جایگاه عبادت با موضوع نماز، این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی استان را برگزار می‌کند.
.
≡ بخش های جشنواره
■ هنرهای تجسمی تجسمی
■ خوشنویسی 
.
≡ موضوعات جشنواره
■ بخش تجسمی
● نقاشی، تصویرسازی، پوستر
● بخش خوشنویسی 
■ نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث