فراخوان اولین جشنواره ملی «هنرهای تجسمی در آموزش دامپزشکی»

فراخوان اولین جشنواره ملی «هنرهای تجسمی در آموزش دامپزشکی» منتشر شد. ■ مهلت: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ■ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، انجمن علمی-دانشجویی آناتومی، جنین­‌شناسی و تکنولوژی تولید مثل دامپزشکی دانشگاه تهران و اتحادیه انجمن­‌های علمی-دانشجویی کشور اقدام به برگزاری جشنواره‌ه­ای ملی تحت عنوان «جشنواره هنرهای تجسمی در آموزش دامپزشکی» در تاریخ ۱۴ تا ۱۶ […]

فرخوان مسابقه برترین طراحی دیجیتال سال SND سال ۲۰۱۷

فرخوان مسابقه برترین طراحی دیجیتال سال SND سال ۲۰۱۷ منتشر شد. ■ مهلت ثبت نام: ۱۰ دی ۱۳۹۶ ■ ■ مهلت ارسال اثر: ۲۲ دی ۱۳۹۶ ■ ■ به گزارش فستیوارت بر اساس خبر منتشر شده در گالری آنلاین، این رقابت قبلا به نام SNDies شناخته می‌شد در سال ۲۰۰۲ آغاز شد و تمامی سایت‌های […]