فراخوان | فستیوارت

منو
≡فراخوان دوره های تخصصی آموزش طراحی سنتی و هندسه نقوش آموزشگاه هنرهای تجسمی نگاره سرو.≡   ■ دوره تخصصی طراحی سنتی نگاره سرو در سه سطح ۱و۲و۳ و دوره تخصصی هندسه نقوش دردو سطح ۱و۲ برگزار می شود. ■ طراحی سنتی به عنوان پایه و اساس هنر های سنتی است که نقش مهمی را در هنرهای سنتی و صنایع دستی عهده دار گشته است. ≡ دوره های تخصصی طراحی سنتی و هندسه نقوش نگاره سرو برای دانشجویان و فارغ التحصیلان…

 

≡ برنامه ی کارگاه های موسسه کتاب آرایی ایرانی در بهار ۹۶ ≡ ■ نگارگری ،گل و مرغ ،تشعیر: ≡ روح الله جهان بین —————————————– ■ تذهیب و طراحی سنتی: ≡ حسن محمدی —————————————– ■ صحافی سنتی: ≡ حمید ملکیان —————————————– ■ سیاه مشق و کتیبه نویسی نستعلیق ≡ احمد مازادی —————————————– ■ هندسه نقوش گره چینی در هنرهای سنتی ≡ سعید شکوری —————————————– تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۶۶۱۷۵۷۱۱_ ۶۶۴۰۵۶۶۳_۶۶۴۰۵۶۶۵ تهران ،تقاطع خیابانهای فلسطین و بزرگمهر،پلاک ۲۹ ■…