جستجو

فراخوان دومین جشنواره هنرهای شهری مشهد

فراخوان دومین جشنواره هنرهای شهری مشهد با عنوان «خانه بهار» منتشر شد. مهلت: ۱۰ دی ۱۳۹۷ شهرداری مشهد، به منظور بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان در زیباسازی و ارائه طرح‌های خلاقانه هنر شهری در آستانه سال نو، فراخوان دومین جشنواره هنرهای شهری مشهد خانه بهار را منتشر کرد. رویکردهای جشنواره: سراج؛ مشهد شهر زیارت و معنویت […]

فراخوان همایش ملی طراحی منظر و فضای سبز دانشگاه محقق اردبیلی

فراخوان همایش ملی طراحی منظر و فضای سبز دانشگاه محقق اردبیلی منتشر شد ■ مهلت: ۱۳ تیر ۱۳۹۷ ■ انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی فضــای ســبز دانشــگاه محقق اردبیلی در نظــر دارد با همکاریه (شــهرداری شــهر اردبیل ،استانداری، انجمن متخصصان فضای سبز ایران (ISLAP)سازمان پارک ها و فضای سبز شهر اردبیل , شورای شهر) معاونت فرهنگی […]