جستجو

فراخوان مسابقه طراحی و ساخت مدال هنری

فراخوان مسابقه طراحی و ساخت مدال هنری توسط موسسه فرهنگی هنری ماه مهر منتشر شد. مهلت: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ≡ موسسه فرهنگی هنری ماه مهر در نظر دارد که در آستانه نودمین سال زاد سهراب سپهری نقاش و شاعر بزرگ معاصر ایران، مسابقه طراحی و ساخت مدال سهراب را برگزار کند. ≡ عنوان مسابقه: ■ […]