جستجو

فراخوان هنرهای دستی گروه هنری نوآرت برای برگزاری نمایشگاه در ترکیه

فراخوان هنرهای دستی گروه هنری نوآرت برای برگزاری نمایشگاه در ترکیه منتشر شد. ■ مهلت: ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ■ ■ در راستای اهداف فرهنگی و ایجادبسترمناسب برای گسترش و شناسایی هنرهای دستی ایرانی و ایجاد ارتباط میان هنرمندان و فعالان این زمینه با بازارهای جهانی گروه هنری نوآرت با همکاری گروه بین المللی نمایش ورقص  […]