فراخوان گرافیک| جشنواره طراحى کارت هدیه سامان تمدید شد

فراخوان جشنواره طراحى کارت هدیه بانک سامان

فراخوان جشنواره طراحى کارت هدیه بانک سامان با همکارى وب‌سایت روزرنگ تمدید شد. ■مهلت: ۲۵ دی■ بانک سامان در راستاى تعامل بیشتر با هنرمندان کشورمان و همچنین بهره‌مندى از تنوع طرح‌ها و ایده‌هاى خلاق، از تمامى طراحان گرافیک، تصویرگران و هنرمندان ایرانى دعوت مى‌کند تا در مسابقه طراحى کارت هدیه بانک سامان شرکت کنند. رییس شوراى […]