جستجو

فراخوان نمایشگاه عکس گروهی زیبائی های طبیعت ۷

فراخوان نمایشگاه عکس گروهی زیبائی های طبیعت ۷

فراخوان نمایشگاه عکس گروهی زیبائی های طبیعت ۷ توسط گروه هنری تصویر فصل منتشر شد. مهلت: ۱۹ اردیبهشت الی ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ≡ شرایط شرکت در نمایشگاه: جهت شرکت در نمایشگاه گروهی زیبائی طبیعت ۷ به نکات زیر توجه کنید مهلت ارسال ۱۹ اردیبهشت الی ۱۰ مرداد ۹۸ میباشد هر نفر مجاز به ارسال ۵ […]