جستجو

فراخوان رقابت بین المللی عکاسی شهر و معماری KIABusan ۲۰۲۰

2020 KIABusan International Architecture & Urban Photo Competition

■ مهلت: ۴ مهر ۱۳۹۹
■ رقابت عکاسی شهر و معماری KIABusan توسط موسسه معماران کره ای بوسان برگزار می شود. هدف از این رقابت نشان دادن معماری و شهرهایی است که در رابطه با مواد و حواس بشر ساخته می‌شوند. شرکت برای تمامی افراد از سراسر جهان آزاد است.در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ جایزه نفر اول: مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ KRW
■ جایزه نفر دوم: مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ KRW
■ جایزه نفر سوم: مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ KRW