سیزدهمین رقابت بین المللی عکس خبری نشریه روزهای ژاپن | DAYS JAPAN

پوستر سیزدهمین رقابت بین المللی عکس خبری نشریه روزهای ژاپن

فراخوان عکس خبری سیزدهمین رقابت بین المللی نشریه روزهای ژاپن | DAYS JAPAN منتشر شد. شرکت در این رقابت برای همه عکاسان در هر سن، شغل، جنسیت و ملیتی مجاز است. ■مهلت: ۲۶ دی■ ماهنامه عکاسی خبری «روزهای ژاپن|Days Japan» در ماه مارس سال ۲۰۱۴ در پاسخ به تقاضای فزاینده گزارش کیفی از جنگ های […]