جستجو

فراخوان بین المللی هشتمین دوره رقابت غیر معماری «یادگیری» ۲۰۱۸

فراخوان بین المللی هشتمین دوره رقابت غیر معماری «یادگیری» ۲۰۱۸ منتشر شد. مهلت: ۶ دی ۱۳۹۷ ■ رقابت غیر معماری برای هشتمین دوره خود آماده پذیرش اثار طراحی که به طرح های جایگزین دانشگاه ها اختصاص دارد، می باشد. این مسابقه با هدف ایجاد طرح های پیشنهادی برای دانشگاه ها برگزار می شود که به […]