جستجو

فراخوان «بورس تحصیلی ایفل» فرانسه برای سال ۲۰۱۹

فراخوان «بورس تحصیلی ایفل فرانسه» برای سال ۲۰۱۹ منتشر شد. مهلت: ۲۱ دی ۱۳۹۷ به گزارش فستیوارت بر اساس خبر منتشر شده در مهر،‌ کشور فرانسه فراخوان بورس ایفل ۲۰۱۹ را منتشر کرد. مقاطع تحصیلی مورد پذیرش کارشناسی ارشد دکتری رشته های مورد پذیرش این فراخوان برای پذیرش دانشجوی بورسیه در چهار دسته اصلی منتشر شده […]