جستجو

فراخوان انتخاب شعار سی‌ و سومین نمایشگاه کتاب تهران

فراخوان انتخاب شعار سی‌ و سومین نمایشگاه کتاب تهران

■ مهلت: ۳۰ مهر ۱۳۹۸
■ ستاد برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با انتشار فراخوانی از فعالان فرهنگی به‌منظور ارائه پیشنهادهای خود برای شعار این دوره از نمایشگاه کتاب تهران دعوت کرد. به پیشنهاد برتر و منتخب، جایزه‌ای از سوی ستاد برگزاری نمایشگاه تعلق خواهد گرفت.