جستجو

فراخوان سومین سمپوزیوم مجسمه سازی مفاخر ایران ویژه دانشمندان معاصر علوم

فراخوان سومین سمپوزیوم مجسمه سازی مفاخر ایران ویژه دانشمندان معاصر علوم

■ مهلت: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
■ سازمان زیباسازی شهر تهران سومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران (ویژه دانشمندان معاصر علوم) را از تاریخ ۱ تا ۱۰ مهر ماه برگزار می نماید. این سمپوزیوم با هدف ایجاد زمینه مشارکت فعال هنرمندان مجسمه ساز و به منظور تجلیل از مقام مفاخر فرهنگی و هنری ایران برگزار می شود. هنرمندان گرامی می توانند جهت شرکت با ارائه سوابق حرفه ای مرتبط در این سمپوزیوم ثبت نام نمایند.
.
≡ هدیه ورودی:
■ به هر یک از هنرمندان راه یافته به سمپوزیوم پس از اجرا، تحویل کامل اثر و ماکت نمایشگاهی مبلغ ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر اعطاء خواهد شد.
.
≡ امتیاز:
■ دبیرخانه سومین سمپوزیوم مجسمه سازی  مفاخر( ویژه دانشمندان معاصر) در نظر دارد ماکت نمایشگاهی آثار منتخب  را در موزه مجسمه سازمان  نگهداری و به نمایش بگذارد. از این رو هنرمندان منتخب می بایست ماکت در ابعاد ۴۰  سانتی متر را  پیش از برگزاری رویداد به دبیرخانه سمپوزیوم تحویل دهند.