جستجو

فراخوان جشنواره ملی کتابت قرآن کریم

فراخوان جشنواره ملی کتابت قرآن کریم به روزهای پایانی نزدیک می شود.

مهلت: ۱ اسفند ۱۳۹۹
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاد دانشگاهی فراخوان «جشنواره ملی کتابت قرآن کریم» با شعار «قرآن آخرین کتاب آسمانی» را منتشر کرد.
.
≡ رشته های بخش مسابقه جشنواره:
■ کتابت به خط نستعلیق
■ کتابت به خط نسخ
■ قطعه نویسی به خط شکسته
■ قطعه نویسی به خط ثلث
.
≡ جوایز:
■ نفر اول هر بخش: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰ میلیون ریال وجه نقد
■ نفر دوم هر بخش: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۵ میلیون ریال وجه نقد
■ نفر سوم هر بخش: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰ میلیون ریال وجه نقد