جستجو

فراخوان رقابت بین المللی توسعه یک طرح جامع برای منطقه شهری Derbent ۲۰۱۹

Open international competition for the development of a master plan for the Derbent urban district, Republic of Dagestan (Russian Federation)

فراخوان رقابت بین المللی توسعه یک طرح جامع برای منطقه شهری Derbent ۲۰۱۹ منتشر شد. مهلت: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ■ این رقابت توسط صندوق خیریه I Love Derbent با حمایت دولت جمهوری Dagestan برگزار می شود. شرکت کنندگان خارجی که نماینده ای در قلمرو فدراسیون روسیه ندارند می توانند در رقابت به عنوان بخشی از […]