فراخوان پرونده ویژه شماره پنجم فصلنامه «دریچه» معماری

فراخوان پرونده ویژه شماره پنجم فصلنامه «دریچه» معماری منتشر شد. مهلت: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ روایت‌ها جهان ما را برمی‌سازند. روایت‌هایی که می‌خوانیم، می‌شنویم، می‌بینیم و حتی تصورشان می‌کنیم. حتی گاهی تا جایی می‌رویم که روایت ذهنیمان بر واقعیتی که ادراک می‌کنیم غلبه می‌کند و چه‌بسا ترجیح می‌دهیم که در جهان روایی‌خود زندگی کنیم. جهانی که […]