جستجو

فراخوان عمومی واگذاری رستوران ـ کافی شاپ مجموعه خانه تاریخی اتحادیه تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران

فراخوان عمومی واگذاری رستوران – کافی شاپ مجموعه خانه تاریخی اتحادیه تهران توسط سازمان زیباسازی شهر تهران منتشر شد. مهلت: ۲۷ تیر ۱۳۹۸ سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد نسبت به ایجاد رستوران – کافی شاپ مجموعه خانه تاریخی اتحادیه واقع درخیابان فردوسی ، انتهای بن بست هنر ،پلاک ۶ اقدام نماید. واجدین شرایط […]