جستجو

فراخوان نوزدهمین جشنواره ملی پایان‌نامه سال دانشجویی انتشارات جهاد دانشگاهی

فراخوان نوزدهمین جشنواره ملی پایان‌نامه سال دانشجویی انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد.

■ مهلت: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
■ دبیرخانه جشنواره ملی پایان‌نامه سال دانشجویی از برخی تغییرات در ساختار این جشنواره خبر داد و اعلام کرد، این دوره از جشنواره با تأکید بیشتر بر توجه به نیازهای کشور و کاربردی بودن آثار شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود.
.
≡ گروه های بخش اصلی جشنواره
■ بر اساس اعلام کمیته علمی نوزدهمین جشنواره ملی پایان‌نامه سال دانشجویی، بخش اصلی این جشنواره شامل حوزه‌هایی در شش گروه علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و معماری، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و علوم انسانی است. بر این اساس، در هریک از گروه‌ها دانشجویانی که صرفاً در موضوعات زیر از پایان‌نامه خود دفاع کرده باشند، می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.