جستجو

فراخوان نخستین جایزه ادبی محتشم کاشانی

فراخوان نخستین جایزه ادبی محتشم کاشانی

■ مهلت: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
■ این رویداد فرهنگی ادبی از سری برنامه های شورای هنر شهرداری است که در راستای ستایش و پاسداشت حماسه بزرگ حسینی با انتشار فراخوان شروع شده است.

≡ بخش های مسابقه
■ شعر
■ پژوهش‌های ادبی(کتاب، پایان نامه، مقاله و..)