جستجو

فراخوان دومین جشنواره شعر ملی شعر و سلامت

فراخوان دومین جشنواره شعر ملی شعر و سلامت با عنوان «نبض واژه ها» منتشر شد. ■ مهلت: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ■ در میان مشاهیر ایران زمین , شاعران والامقامی را با لقب حکیم می نامیم , از جمله حکیم ابوالقاسم فردوسی , حکیم عمر خیام , حکیم ناصرخسرو قبادیانی , حکیم نظامی و حکیم سنایی […]