جستجو

فراخوان عضویت در گروه کُر فارابی تهران

فراخوان عضویت در گروه کُر فارابی تهران این فراخوان از سوی آکادمی موسیقی هنر فارابی تهران؛ نماینده رسمی اپرای هانوفر آلمان؛ جهت کشف و جذب استعدادها و صداهای خاص جهت اجراهای داخلی و خارجی برگزار می گردد. این رقابت برای تمام مقاطع سنی بوده و هیچ محدوویت سنی ندارد. هزینه ثبت نام: رایگان است. انتخاب […]