فراخوان عکاسی|سیزدهمین رقابت بین المللی جشنواره OASIS

فراخوان سیزدهمین رقابت بین المللی جشنواره OASIS منتشر شد. ■مهلت: ۱۰ اسفند ۱۳۹۵■ رقابت بین المللی جشنواره OASIS بصورت سالانه برگزار میشود. مهمترین تغییر این رویداد در سال جاری افزایش جایزه آن و جایزه نفرات دوم در هر یک از بخش های مسابقه است. همچنین ۸ بخش عکس خام (RAW) اضافه شده است که در […]