فراخوان دومین دوره‌ی جایزه‌ی ابوالحسن نجفی برای کتاب های ترجمه شده

فراخوان دومین جایزه‌ ابوالحسن نجفی برای کتاب های ترجمه شده منتشر شد. ■ مهلت: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ■ ■ استاد ابوالحسن نجفی تجسم فرهنگ بود و فرهنگ تمام زندگی او. آثار او در فرهنگ‌نگاری، ادبیات، وزن شعر راهگشا و راهنمای اهل فرهنگ و ترجمه‌های‌‌اش معیاری برای مترجمان، ویراستاران و علاقه‌مندان به ادبیات جهان است. ترجمه‌ها […]