جستجو

فراخوان بورسیه فرصت مطالعاتی «معماری برای نمایشگاه» YACademy

Architecture for Exhibition

فراخوان بورسیه فرصت مطالعاتی «معماری برای نمایشگاه» YACademy منتشر شد. مهلت: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ■ برنامه فرصت مطالعاتی معماری برای نمایشگاه توسط موسسه YACademy در همکاری با David Chipperfield و National Geographic با هدف آموزش دادن طراحان حرفه ای جهت تحقق بخشیدن به تجربیات هنری و متنوع و تقویت داستان پشت هر پیشنهاد فرهنگی برگزار […]