جستجو

فراخوان مشارکت در نمایشگاه و فروش آثار هنرهای تجسمی تمدید شد.

≡ فراخوان مشارکت در نمایشگاه و فروش آثار هنرهای تجسمی توسط مجموعه هنری و موزه خلیج فارس کیش تمدید شد.≡ ■ مهلت: ۶ تیر ۱۳۹۷ ■ ■ به منظور ارج نهادن به فعالیت ها و حمایت از هنرمندان طراح لباس و پارچه برنامه ریزی برای اولین نمایشگاه طراحی لباس و پارچه با عنوان کالای ملی […]

فراخوان انتخاب و عضو گیری از میان هنرمندان جوان

 فراخوان انتخاب و عضو گیری از میان هنرمندان جوان منتشر شد. ■ موسسه طرح فضا ـ گروه فرا بهره بردار مجموعه هنری و موزه خلیج فارس کیش و با حمایت سازمان منطقه آزادکیش و شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در راستای حمایت از هنرمندان و افزایش تعامل میان هنرهای تجسمی و فضاهای زیستی و […]

فراخوان مشارکت در نمایشگاه و فروش آثار هنرهای تجسمی در کیش

≡ فراخوان مشارکت در نمایشگاه و فروش آثار هنرهای تجسمی توسط مجموعه هنری و موزه خلیج فارس کیش منتشر شد.≡ ■ مهلت: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ■ ■ به منظور ارج نهادن به فعالیت ها و حمایت از هنرمندان و افزایش تعامل میان هنرهای تجسمی و فضاهای زیستی و جامعه برنامه ریزی برای آخرین نمایشگاه و […]

مهلت دوم فراخوان مشارکت در نمایشگاه و فروش آثار هنرهای تجسمی مجموعه هنری و موزه خلیج فارس کیش

≡ فراخوان مشارکت در نمایشگاه و فروش آثار هنرهای تجسمی توسط مجموعه هنری و موزه خلیج فارس کیش وارد مهلت دوم شد.≡ ■ مهلت دوم : ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ■ ■ مهلت سوم : ۲۰ دی ۱۳۹۶ ■ ■ به منظور ارج نهادن به فعالیت ها و حمایت از هنرمندان و افزایش تعامل میان هنرهای […]