جستجو

فراخوان مسابقه بازآفرینی محور شهری؛ طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران ـ‌ تبریز

فراخوان مسابقه بازآفرینی محور شهری؛ طراحی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران ـ‌ تبریز منتشر شد. مهلت: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ از سال ۱۳۲۳ که ساخت راه آهن تهران ـ تبریز از مبدأ ایستگاه مرکزی راه آهن تهران آغاز شد. این خط به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای ارتباط دهنده پایتخت ایران به سایر نقاط به […]