جستجو

فراخوان بین المللی شانزدهمین جایزه یونسکو ـ شارجه برای فرهنگ عرب

فراخوان بین المللی شانزدهمین جایزه یونسکو ـ شارجه برای فرهنگ عرب در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. ■ مهلت: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ■ جایزه یونسکو ـ شارجه با همکاری دولت امارات متحده عربی، از سال ۲۰۰۱ تاکنون به افراد، موسسات و گروه هایی اعطا می شود که در راستای توسعه، ترویج و گسترش فرهنگ عرب، فعالیت […]