جستجو

بورسیه تحصیلی دانشگاه خلیفه دوبی در رشته های فنی و مهندسی

دانشگاه خلیفه دوبی چندین بورسیه جامع کارشناسی ارشد با هدف پوشش همه نیازمندی های دریافت کنندگان آنها ارائه می کند و مبالغ چشمگیر ماهانه ای به آنها به شکل مجرد یا متأهل می پردازد. افرادی که تابعیت امارات متحده عربی را ندارند می توانند بعنوان دستیار آموزشی اقدام با پذیرش کنند. پوشش های بورسیه دستمزد […]