جستجو

فراخوان رزیدنسی( اقامت هنرمند) در ایتالیا ۲۰۲۰

Residenza per artisti in Toscana

■ مهلت: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
■ این رویداد توسط مرکز La Macina di San Cresci برگزار می شود. چشم انداز Chianti در توسکانی فضای آرام و ترکیبی هیجان انگیز را تشکیل می دهد
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ هزینه یک هفته ۴۵۰ یورو است که برای هر هفته اضافه ۳۰۰ یرور به این مبلغ افزوده می شود.