جستجو

فراخوان عمومی طراحی تابلوهای تبلیغاتی بزرگراه صدر

زیباسازی شهر تهران

فراخوان عمومی طراحی تابلوهای تبلیغاتی بزرگراه صدر تهران منتشر شد. مهلت: در خبر وجود ندارد. سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد نسبت به ایجاد فضای تبلیغاتی مناسب در محدوده بزرگراه صدر حدفاصل بزرگراه مدرس تا بزرگراه امام علی(ع)، اقدام به ساخت و نصب تابلوهای تبلیغات تجاری نماید، لذا بدینوسیله از کلیه شرکتها ، طراحان […]