جستجو

فراخوان کارگاه قصه‌سازی (دورهٔ تحلیل قصه‌ها) پردیس علم و فناوری

فراخوان کارگاه قصه‌سازی (دورهٔ تحلیل قصه‌ها) زیر نظر لیلا کفاش‌زاده منتشر شد. ■ مهلت: ۹ اردیبشهت ۱۳۹۷ ■ ■ دوره جدید کارگاه ساخت قصه بر مبنای تحلیل قصه ها ■ همراه با ارائه گواهینامه ■ زیرنظر خانم لیلا کفاش زاده ■ دوشنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۱۸ ■ آغاز دوره: ۱۰ اردیبهشت ماه ■ […]