جستجو

فراخوان بین المللی مسابقه طراحی پل پیاده رو پارک ملی گوجا

فراخوان بین المللی مسابقه طراحی پل پیاده رو پارک ملی گوجا منتشر شد. مهلت: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ به گزارش فستیوارت براساس خبر منتشر شده در رستارک، پارک ملی گوجا با مساحت بیش از ۹۱۷ کیلومتر مربع  واقع شده در شهر ویدزمه بزرگ ترین پارک لتونی است؛ «کشوری که به جمعیت کم تراکم و دارای مناطق […]