جستجو

کارگاه لمپ ورکینگ مدرس استاد هیاس حسینی

≡ کارگاه لمپ ورکینگ مدرس استاد هیاس حسینی ≡ ■ زمان: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ساعت ۱۳ تا ۱۵ ■ ■ کارگاه اموزشی لمپ ورکینگ(شیشه گری حرارت مستقیم)شامل توضیح در مورد این تکنیک و ابزار مورد نیاز و شاخه های مختلف این رشته و انجام کار عملی که شامل ساخت مهره های شیشه ای و […]