فراخوان بین المللی رقابت استعدادهای ناب imm cologne سال ۲۰۱۹

فراخوان بین المللی رقابت استعدادهای ناب imm cologne سال ۲۰۱۸ منتشر شد. ■ مهلت: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ■ ■ فراخوان رویداد استعدادهای ناب Imm Cologne یکی از برترین رقابت های شناخته شده بین المللی از طراحان جوان برای سال ۲۰۱۹ دعوت به شرکت می نماید. این رقابت با هدف معرفی طراحان جوان تازه کار از […]