جستجو

فراخوان بین المللی طراحی مسکات های رقابت های المپیک و پاراالمپیک زمستانی ۲۰۲۲ بیجینگ چین

فراخوان بین المللی طراحی مسکات های رقابت های المپیک و پاراالمپیک زمستانی ۲۰۲۲ بیجینگ چین منتشر شد. مهلت: از ۲۸ مهر تا ۹ آبان ۱۳۹۷ کمیته برگزاری رقابت های بین المللی المپیک و پاراالمپیک زمستانی بجینگ سال ۲۰۲۲ فراخوان بین المللی طراحی مسکات های این بازی ها را منتشر کرده است. مسکات ها جزو به […]