جستجو

فراخوان چهارمین جشنواره استانی مد و لباس اسلامی – ایرانی خراسان جنوبی (مجازی)

فراخوان چهارمين جشنواره استاني مد و لباس اسلامي – ايراني خراسان جنوبي

■ مهلت: ۳۰ دی ۱۳۹۹
■ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه ساماندهی مد و لباس اسلامی-ایرانی “چهارمین جشنواره استانی و یکصد و هفدهمین جشنواره کشوری مد و لباس “را برگزار می نماید.
.
≡ واجدین شرایط
■ شرکت در این جشنواره بر اساس بخش های مختلف، برای تمامی طراحان، تولید کنندگان، عرضه کنندگان و فعالان حوزه مد و لباس استان آزاد است.
.
≡ جوایز
■ بخش طراحی مانتو اجتماع :
● نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر و جایزه ٠٠٠/٠٠٠/١٢ریال
● نفر دوم :لوح تقدیر و جایزه ٠٠٠/٠٠٠/١٠ریال
● نفر سوم :لوح تقدیر و جایزه ٠٠٠/٠٠٠/٨ریال
■ بخش طراحی مانتو مجلسی:
● نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر و جایزه ٠٠٠/٠٠٠/١٢ریال
● نفر دوم :لوح تقدیر و جایزه ٠٠٠/٠٠٠/١٠ریال
● نفر سوم :لوح تقدیر و جایزه ٠٠٠/٠٠٠/٨ریال