جستجو

سومین فراخوان داستان نویسی شهید مدرس (ماه مجلس)

سومین فراخوان داستان نویسی شهید مدرس (ماه مجلس)

■ مهلت: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
.
≡ شرایط:
■ اثر در قالب ادبیات کودک است
■ تعداد کلمات اثر از ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه باشد.
■ داستانهای منتخب ویرایش شده و به صورت کتاب چاپ خواهد شد.
.
≡ شرکت در فراخوان رایگان است.
.
≡ جوایز
■ نفراول: ۳۰ میلیون ریال
■ نفردوم: ۲۰ میلیون ریال
■ ونفرسوم: ۱۰میلیون ریال
■ به ۱۰ نفر منتخب هیئت داوران، نفری ۳ میلیون ریال اهدا می شود.
.
≡ راه های ارتباطی
■ وب سایت:
● www.shahidmodarres.com
■ ایتا:
● @shahid_modarres
■ اینستاگرام:
● @shahid.modarres
■ تلفن تماس:
● ۰۵۱۵۵۲۴۵۶۱۱ – داخلی ۱۱۴
زیارتگاه شهید آیت الله مدرس(ره)