جستجو

فراخوان عمومی شناسایی طراحان نورپردازی پل های سواره رو تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران

فراخوان عمومی شناسایی طراحان نورپردازی پل های سواره رو توسط سازمان زیباسازی شهر تهران منتشر شد. مهلت: ۳۱ تیر ۱۳۹۸ سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد در راستای ماموریت های محوله مبنی بر نورپردازی پل های سواره روی شهر تهران، نسبت به شناسایی طراحان ذیصلاح در این زمینه در دو بخش دانشجویی و حرفه […]