فراخوان سومین جشنواره مجسمه های شنی لنگرود

فراخوان سومین جشنواره مجسمه های شنی لنگرود منتشر شد. مهلت: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ به گزارش فستیوارت بر اساس خبر منتشر شده در گالری آنلاین، سومین جشنواره مجسمه های شنی لنگرود در ساحل چاف و چمخاله طی دو روز در شهریورماه سال جاری برگزار می شود. ≡ مقررات کلی شرکت در جشنواره : تعداد اعضای تیم […]