فراخوان مسابقه طراحی مدال زادروز سهراب سپهری

فراخوان مسابقه طراحی مدال زادروز سهراب سپهری منتشر شد. ■ مهلت: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ■ موسسه فرهنگی هنری ماه مهر در نظر دارد که در آستانه نودمین سال زاد سهراب سپهری نقاش و شاعر بزرگ معاصر ایران، مسابقه طراحی و ساخت مدال سهراب را برگزار کند. عنوان مسابقه : مدال هنری سهراب درون‌مایه مسابقه : […]