فراخوان رقابت معماری احیاء پارک Mines شاندونگ ۲۰۲۰

Reviving: Mines Park Shandong

■ مهلت: ۲۷ مهر ۱۳۹۹
■ این رویداد به دنبال پیشنهاد طرح احیا کننده برای پارک معدن شاندونگ می باشد. از شرکت کنندگان خواسته می شود تاپیشنهادهای خلاقانه ای ارائه دهند که فراتر از مدل های استاندارد برای توسعه باشد، و مقامات محلی را با روش های جدید برای دستیابی به چنین پروژه ای آگاه کنند. همچنین تأکید ویژه ای بر مسئله معادن برکنار شده دارد که یک ویژگی منحصر به فرد اما یک چالش بزرگ نیز محسوب می شود. چگونه می توان آسیب های زیست محیطی و مکانی را کاهش داد و به ارزش جدید تبدیل کرد؟ در صورت نیاز و تمایل می توانید از خدمات ویژه «دپارتمان تخصصی زبان انگلیسی فستیوارت» برای ثبت نام مطمئن در این فراخوان استفاده کنید:
■ http://festivart.ir/department-en
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ سه نفر از برندگان توسط داوران انتخاب خواهند شد و جوایزی دریافت خواهند کرد.

فراخوان جایزه بین المللی VELUX برای دانشجویان معماری ۲۰۲۰

International VELUX Awards 2020

■ مهلت: ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
■ این جایزه یکی از مهمترین مسابقات جهانی دانشجویی در نوع خود است. هدف این جایزه، تعامل با دانش آموزان معماری در مورد چگونگی استفاده از نور خورشید و نور روز به عنوان منابع اصلی انرژی و نور، زندگی و لذت می باشد. تیم های دانشجویی می بایست حتما به همراه یک استاد راهنما طرح خود را ارائه دهند.
.
≡ هزینه شرکت در فراخوان:
■ رایگان است.
.
≡ جوایز:
■ مجموعه مبلغ ۳۰,۰۰۰ یورو جایزه نقدی برای برندگان این رقابت در نظر گرفته شده است.