فراخوان طراحی پوستر و تندیس سی و دومین جشنواره تئاتر استانی مازندران

فراخوان طراحی پوستر و تندیس سی و دومین جشنواره تئاتر استان مازندران

■ مهلت ارسال آثار: ۱۶ آبان ۱۳۹۹ 
■ ستاد برگزاری سی و دومین جشنواره تئاتر استانی مازندران با هدف ایجاد شرایطی برای ارتقای سطح کیفی پوستر و تندیس ، اولین جشنواره طراحی پوستر و تندیس سی و دومین جشنواره تئاتر استانی را ویژه هنرمندان استان مازندران به شرح ذیل منتشر کرده است.

≡ چه کسانی می توانند شرکت کنن؟
■ این رقابت ویژه هنرمندان استان مازندران است.

≡ جوایز
■ برگزیده طراحی پوستر : لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
■ برگزیده طراحی تندیس : لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال